Aktualności

Dodano 17.10.2018

Program premiowania w oparciu o pochodne instrumenty finansowe

Program premiowania w oparciu o pochodne instrumenty finansowe

Nasza Kancelaria ukończyła z sukcesem wdrożenie programu premiowego opartego o wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych – tzw. „akcji fantomowych” w podmiotach należących do grupy kapitałowej spółek z branży usług finansowych.


„Akcje fantomowe” stanowią elastyczne narzędzie umożliwiające budowanie systemów wynagradzania pracowników różnych szczebli, w szczególności kluczowej kadry zarządzającej, członków organów, w tym organów nadzoru w spółkach i spółdzielniach, łączących wysoką efektywność podatkową z walorami motywacyjnymi i lojalnościowymi. Ich szczególną zaletą jest możliwość powiązania wysokości premii/wynagrodzeń z osiąganymi wynikami finansowymi oraz bezpieczeństwo podatkowe.

Przypominamy, że począwszy od stycznia 2015 r. wynagrodzenia pobierane przez członków organów nadzoru w spółkach kapitałowych, spółdzielniach i innych osobach prawnych, za wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, podlegają obowiązkowemu obciążeniu składkami na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dochody osiągane z tego źródła podlegają, co do zasady, opodatkowaniu według skali podatkowej, łącznie z innymi dochodami, stawką PIT w wysokości 18 i 32%.

Dodatkowych informacji dotyczących akcji fantomowych udzielą Państwu: