Aktualności

Dodano 04.01.2019

Danina solidarnościowa - nowy podatek w 2019 r.

Danina solidarnościowa - nowy podatek w 2019 r.

W 2019 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został nowy podatek w postaci tzw. daniny   solidarnościowej, której stawka wynosi 4%. Podatek będzie odprowadzany od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodów i zasili Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Danina solidarnościowa dotyczy nie tylko pracowników

Do zapłaty podatku solidarnościowego zobowiązani będą podatnicy – osoby fizuczne, których dochody przekroczą w danym roku podatkowym kwotę 1 mln złotych, przy czym na powyższą kwotę składać się będą dochody (tj. przychody po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów) z następujących źródeł:

 1) stosunek pracy oraz pozostałe źródła opodatkowane według skali podatkowej, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie czy radzie nadzorczej, emerytury, renty oraz prawa majątkowe;

 2) działalność gospodarcza, w tym opodatkowana podatkiem liniowym;

 3) dochody kapitałowe, w tym dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, dochody z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, dochody  z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji w zamian za aport;

 4) dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej.

W celu określenia wysokości podstawy  opodatkowania daniną solidarnościową podatnik powinien  zatem zsumować dochody z wymienionych powyżej, zasadniczo opodatkowanych odrębnie, źródeł przychodów. Danina solidarnościowa obejmie więc nie tylko podatników, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej, ale także tych, którzy osiągają dochody opodatkowane 19% podatkiem dochodowym (dochody z kapitałów pieniężnych czy dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej). Danina solidarnościowa dotyczy także podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i wybrali liniowy sposób opodatkowania.

 

Właściwość urzędu skarbowego. Termin wpłaty daniny solidarnościowej

Danina solidarnościowa podlega wpłacie do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy. Jest to urząd właściwy dla podatnika ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Przepisy dotyczące podatku solidarnościowego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Po raz pierwszy danina solidarnościowa zostanie zapłacona przez podatników w terminie do 30 kwietnia 2020 r. W tym terminie podatnicy będą zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Deklaracja w wersji elektronicznej zostanie udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów.

Jeżeli zainteresował Państwa powyższy temat, zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami.