Aktualności

Dodano 04.12.2018

Nowe zasady opodatkowania leasingu 2019 r.

Nowe zasady opodatkowania leasingu 2019 r.

Istotną zmianą w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., będzie wprowadzenie limitu kosztów podatkowych dla rat amortyzacyjnych oraz dodatkowego limitu dla opłat z tytułu leasingu operacyjnego.

W przypadku amortyzacji oraz leasingu, ustawodawca uzależnił wysokość możliwych do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów od rodzaju posiadanego pojazdu – dla pojazdów spalinowych będzie to kwota 150 tys. zł (obecnie limit ten wynosi równowartość 20 tys. euro), a dla pojazdów elektrycznych - 225 tys. zł (obecnie limit ten wynosi 30 tys. euro). Ewentualna nadwyżka nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.

W stanie prawnym obowiązującym do 2018 r. nie występowało ograniczenie wartości rat leasingowych jakie mogą stanowić koszt uzyskania, w związku z czym w przypadku droższych samochodów, których wartość przewyższa równowartość kwoty 20 tys. euro, leasing stanowił atrakcyjną podatkowo formę pozyskania samochodu osobowego do firmy. Finansowanie kredytem, czy własnymi środkami i zaliczenie samochodu do środków trwałych skutkowało zastosowaniem ograniczeń wysokości odpisów amortyzacyjnych. Od nowego roku przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z leasingu, znajdą się w podobnej sytuacji jak właściciele samochodów, które stanowią dla nich środki trwałe. Jedną ze zmian będzie wprowadzenie limitu kwotowego, podobnie jak będzie to miało miejsce w przypadku środków trwałych tj.: dla pojazdów spalinowych - kwota 150 tys. zł, a dla pojazdów elektrycznych - 225 tys. zł.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą ponadto w życie nowe ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z samochodem osobowym, jeśli pojazd będzie użytkowany zarówno w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych. Możliwość odliczenia kosztów w pełnej kwocie będzie obowiązywała jedynie w przypadku zadeklarowania wykorzystywania pojazdu wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie ewidencji określonej w przepisach w sprawie VAT. W pozostałych przypadkach, koszty będą mogły zostać rozliczone tylko w części stanowiącej 75% ich wartości.

Umowy leasingu zawarte do końca 2018 roku będą objęte dotychczasowymi przepisami. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że do zastosowania dotychczasowych zasad opodatkowania leasingu nie będzie miał znaczenia termin odbioru samochodu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.