Aktualności

Dodano 17.10.2018

Rozliczenie wartości firmy jako kosztu uzyskania przychodu

Rozliczenie wartości firmy jako kosztu uzyskania przychodu

Nasza Kancelaria zapewniała doradztwo podatkowe w transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) o wartości przekraczającej 10 mln zł uzyskując korzystne rozstrzygnięcie Ministra Finansów w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości firmy powstałej na skutek wcześniejszego wniesienia ZCP w postaci wkładu niepieniężnego. Suma uzyskanych oszczędności podatkowych przekroczyła 4 mln zł.

Transakcje dotyczące zorganizowanych części przedsiębiorstwa (lub przedsiębiorstwa w całości) stanowią jedno z chętniej wykorzystywanych narzędzi restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w przypadku spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych lub osób prowadzących jednoosobowa działalność gospodarczą. Odznaczają się znacznym stopniem neutralności podatkowej. Przy czym stanowić mogę podstawę do przeprowadzania dalszych czynności w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowych informacji dotyczących transakcji dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa udzielą Państwu: