Nasz zespół

Jarosław Żemantowski

Jarosław Żemantowski

Prawnik, doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Praktykę zawodową rozpoczął w 2000 r. pracując dla jednej z pierwszych i największych polskich firm konsultingowych. Uczestniczył w realizacji projektów i restrukturyzacyjnych i przekształceń własnościowych firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Od 2003 r. związany z doradztwem podatkowym. Był doradcą podatkowym, a w późniejszym czasie partnerem w jednej z renomowanych krajowych spółek doradztwa podatkowego. W latach 2008-2009 zorganizował i kierował działem doradztwa podatkowego krajowej kancelarii prawnej. w tym czasie aktywnie współpracował z międzynarodowymi sieciami firm prawniczych, realizując projekty transgraniczne, m.in. jedno z pierwszych w Polsce połączeń transgranicznych spółek z czterech różnych państw. w ostatnich latach przed założeniem Kancelarii był doradcą podatkowym w krajowej spółce doradztwa podatkowego.


Doradza w sprawach podatkowych największym przedsiębiorstwom i grupom kapitałowym w Polsce i za granicą. Obsługiwał transakcje, w których wartość przedmiotu przekraczała miliardy złotych. Praktyk z bogatym doświadczeniem w obszarze postępowań podatkowych i kontroli skarbowej.


Prowadził kilkaset spraw przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, z których wiele zakończyło się precedensowymi orzeczeniami.


Jarosław jest cenionym autorem publikacji prasowych o tematyce podatkowej. Posiada bogate doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i seminariów z zakresu prawa podatkowego oraz dedykowanych szkoleń podatkowych.